InoTeZ zapisi

ZOOM-ijada

Videokonferenčni sistem ZOOM smo, z zaprtjem šol v času covid-19 karantene in preobremenjenostjo Arnesovega VOXa, posvojili. Prišel je v naše dnevne sobe, pisarne, kabinete in postal dnevni spremljevalec pri izvedbi pedagoškega dela in sestankov. Program je enostaven za uporabo, namestitev namiznega odjemalca je enostavna in hitra, preprosta pa je tudi njegova osnovna uporaba.

ZOOM omogoča deljenje zaslona, omogoča pa tudi upravljanje računalnika na daljavo, kar pride prav, ko je manj veščemu uporabniku potrebno pokazati posamezne dejavnosti na enostaven način. S tem odpade nerodno »klikni levo, klikni spodaj, odpri…«. Predavanja in vaje, pa tudi druge dogodke izvedene na daljavo je možno posneti in posnetke ponovno ogledati. Študentje so posnetke vaj zelo dobro sprejeli in si takšnih izvedb želijo tudi v prihodnje. »Je boljše kot v živo« pravijo. Seveda, s posnetkom ima vsak študent možnost, da si zahtevne vsebine ogleda vedno znova, že znano pa preskoči.

ZOOM lahko uporabimo tudi za posnetek predavanja brez udeležencev, ali pa, prek deljenega zaslona naredimo posnetek aktivnosti na zaslonu in tako ustvarimo video vodič za delo s programi ali uporabo spletnih storitev.

ZOOM je odlično orodje tudi za izvedbo sestankov, posvetov ali konferenc. Za mano sta dva organizacijska podviga, s katerima sem pridobila nekaj izkušenj, ki si zaslužijo objavo na blogu, predvsem pa kot opomnik za podobne dogodke v prihodnje. Z vsako uporabo se namreč naučimo kaj novega.

Prvi dogodek je bil Festinno 2020, ki sva ga tehnično osmislila in izvedla s sodelavcem Matevžem Malejem. Poseben izziv je predstavljala izvedba do 6 vzporednih sekcij ter 17 različnih dogodkov, za katere je bila predvideva predhodna prijava, vstop na dogodek pa dovoljen le prijavljenim.

Rešitev:

 • vsak niz sekcij potrebuje svojega skrbnika (ZOOM uporabnika), na svojem računalniku, ki bo sekcije virtualno gostil (Slika 1)

 • glede na zahtevano število vzporednih dogodkov je bilo potrebno ustvariti šest novih uporabnikov (Google računi) – Fest Inno1, Fest Inno2…. Fest Inno6

 • dopolnitev programa konference s skrbniki video konferenčnih sob za enostavnejše odpiranje in upravljanje videokonferenčne infrastrukture

 • določitev enotnih nastavitev ZOOMa za vse dogodke

 • odpiranje načrtovanih dogodkov na ZOOMu (dan, ura), skladno z načrtom ter posredovanje povezav do videokonferenčnih sob za prijavo.

Izvedba dogodka Festinno je bila zahtevna predvsem v fazi načrtovanja, saj sva s sodelavcem morala najprej izdelati idejno zasnovo izvedbe ter nato še podroben načrt izvedbe. Sama izvedba je sicer zahtevala pozornost in usklajenost, vendar pri dogodkih, po predaji vloge so-gostitelja izvajalcu dogodak, nisva aktivno sodelovala. Vsi prenosniki so imeli vključene slušalke, da v prostoru ni prihajalo do interferenc. Tekoče delovanje nama je omogočal podroben načrt izvedbe, ki sva ga natisnjenega obesila na tablo. Po zaključeni konferenci sva vse ZOOM videoposnetke naložila na Google Drive posameznega skrbnika (uporabnika), tako da sva do video vsebin lahko kasneje dostopila od doma. Po zaključku posamezne videokonference ZOOM izdela MP4 datoteko, za kar potrebuje določen čas. Za enourni dogodek je to npr. 10 min, za več urni pa veliko več. Na to je potrebno misliti, ko načrtujemo zaporedne dogodke z različnimi ZOOM ID naslovi. Seveda se konvertiranje video posnetkov lahko prekine in se to opravi kasneje. ZOOM konvertiranje prekine tudi, če na računalniku ni dovolj prostora. Ja, tudi na to je potrebno misliti, ko na veliko shranjujemo video posnetke na računalnike. Naj ne bo odveč opomniti na to, da je koristno pogledati v mapo Dokumenti/ZOOM in odvečne posnetke pobrisati.

Naj omenim, da sva za vse aktivno sodelujoče pripravila protokol prijave v ZOOM ter za vse, ki niso imeli izkušenj z ZOOM izvedla testno ZOOM srečanje. V testnem srečanju sva sodelujočim razložim način dela v ZOOMu – deljenje zaslona, pregled klepeta, sprememba imena, vklop/izklop kamere in mikrofona ipd.

Slika 1: Skrbniki videokonferenčnih sob na Festinno 2020

Druga konferenca so bile Lastovke UP 2020. Tokrat so se sekcije izvajale zaporedoma, kar je pripravo izvedbe olajšalo. Je pa bila izvedba, zaradi aktivne vpetosti v samo dogajanje, veliko bolj naporna. Več urno aktivno sodelovanje na konferenci je precej naporno, fizično in psihično.

Pri Lastovkah UP sem odprla eno videokonferenčno sobo. Naslove do videokonference (ZOOM ID in geslo za vstop) pa smo prijavljenim delili dan pred konferenco. Za vse, ki so na konferenci aktivnost sodelovali s prispevkom smo posredovali protokol, ki je poleg same prijave zajemal tudi navodila za deljenje zaslona ter napotke za vklop/izklop kamere in mikrofona ter uporabo klepeta. Pri dogodkih z velikim številom uporabnikov je priporočljivo, da se kamere izklopijo, udeleženci pa imajo v svojih profil nameščene slike ter vneseno polno ime in priimek. Pogled na črne kvadratke z napisi kot je npr. iPhone kažejo na neresnost udeleženca in je neskladno z osnovnimi pravile vključevanja v spletne dogodke.

In na kaj je, poleg že opisanega, potrebno paziti, ko načrtujemo in izvajamo ZOOM (ali katerikoli drugi videokonferenčni) dogodek:

 • izdelati je potrebno podroben načrt izvedbe dogodka

 • zagotoviti je potrebno ustrezno infrastrukturo: žični dostop do interneta

 • zadostno število naprav (prenosnikov) glede na število sočasno izvedenih dogodkov. Vsak prenosnik mora imeti zagotovljeno napajanje in slušalke z mikrofonom v kolikor se naprave nahajajo v istem prostoru

 • zagotoviti/vključiti dodatnega uporabnika, ki izkazuje vpogled udeležencev. Za potrebe Lastovk UP smo tako registrirali uporabnika Lastovke InoTeZ (v profil smo mu vstavili logotip projekta). Priporočljiv je velik zaslon, v katerega imajo izvajalci v fizičnem prostoru vpogled. Pri tem je priporočljiva nastavitev zaslonske slike z vidnim vpogledom v udeležence (Participants) in klepet (Chat) (Slika 2)

 • priprava vseh potrebnih opomnikov – npr. za snemanje, vključevanje drugih (so)gostiteljev (host, co-host), vključevanje telefona za spremljanje časa nastopajočih

 • pomočnika, ki opozori na morebitne težave (npr. prenehanje snemanja) ali dogodke (dvigi rok udeležencev, dogajanje v klepetu).

In ko že poskrbiš za vse, se še vedno lahko kaj zgodi. Tako se nama je pri snemanju Festinno dogodkov en dogodek, po 2 minutah, nehal snemati. Podobno je do prekinitve snemanja prišlo na Lastovkah UP. In to ravno pri moji predstavitvi (bom posnetek naredila post-festum), na kar je sodelavko opozoril eden od udeležencev. Zanimivo, ko je ona, kot co-host, vključila snemanje v oblak, so s snemanje pričeli vsi v vlogi co-hosta. Stvar bo potrebno še raziskati. Očitno se bomo morali še kaj naučiti.

Posnetki Lastovk UP bodo pripravljeni čez kakšen teden. Mogoče bi koga zanimalo še to – 8 urno snemanje je pripravilo skoraj 4 GB veliko datoteko MP4. Samo konvertiranje je trajalo dobre 3,5 ure. Zato je koristno, po celodnevnem dogodku, računalnik vzeti domov in ZOOMu omogočiti, da konvertiranje zaključi v večernih urah, sam.

Slika 2: Dve fizični in en virtualni uporabnik (Lastovke InoTeZ)

In ko smo na ZOOMu, izkoristimo ZOOMovo možnost personaliziranega virtualnega ozadja (Slika 3).

Slika 3: Virtualna konferenčna soba