InoTeZ zapisi

Sinhrono ali asinhrono?

O razlikah med sinhronim in asinhronim način dela sem že pisala. V času epidemije covid-19, ko so vse šole zaprte, so se pojavili še dodatni izzvi. Poleg učencev, dijakov in študentov, so doma tudi številni starši. Študentje poročajo, da je doma kar pestro. V številčnih družinah je sočasna uporaba računalnika in dostop do interneta bolj želja kot realnost. Dejstvo je, da 2 % slovenskih gospodinjstev z otroki sploh nima dostopa do interneta (SURS).

Pri predmetu IKT praktikum se študentje učijo uporabljati pisarniška orodja. V teh tednih vadimo uporabo MS Worda in Excela. Glede na to, da uporabljam obrnjeno učenje, študentje študirajo doma, v šoli pa vadimo. Sedaj so se te vaje prenesle na splet, tako da jih imenujem e-vaje. V prvem tednu zaprtja fakultete sem uporabila Arnesov VOX, kasneje pa prešla na ZOOM, saj moj priljubljeni VOX takšnega velika pritiska učečih se ni zmogel. Program ZOOM je do uporabnika prijazen in zmogljiv, omogoča pa tudi številne možnosti. Ena med njimi je delo v ločenih skupinah, o čemer sem pisala v prejšnjem prispevku.

Ne glede na sistem za izvedbo e-vaj, vsa srečanja (razen zadnjega) snemam, posnetke pa s študenti delim prek e-učilnice. Arnes VOX omogoča hranjenje posnetka kar na VOXu (Slika 1), pri ZOOMu pa posnetek najprej shranim na svoj računalnik. Posnetek se dokončno shrani in pretvori v datoteko MP4, šele po zaključku konference.

Slika 1: Arnes VOX

MP4 datoteko bi po potrebi lahko uredila (to naredim, ko izvajam e-delavnice), vendar tega za redne šolske ure ne naredim. S pomočjo AAI identite se prijavim na Arnesov video portal in naložim posnetek. Pri tem je potrebno opredeliti podatke o posnetku (meta podatki) (Slika 2). Posnetke e-vaj opredelim za Zasebne, saj želim, da so vidni le študentom predmeta.

Slika 2: Meta podatki video posnetka

Prvotno sem študentom zahtevala prijavijo na video portal (le tako jim lahko dodelim pravico ogleda), kasneje pa sem se odločila, da bom posnetek naredila viden vsem študentom UP FM (student-fm.upr.si) (Slika 3).

Slika 3: Dodeljevanje pravic za ogled prispevka

Omenila sem, da zahteva po sinhronem delu študente postavlja pred določene izzive. Doma niso sami, vprašanje je, kako je z dostopnostjo računalnika, tako da mi študentje poročajo o tem, da si veliko raje in lažje video posnetek ogledajo kasneje. Zvečer, ko se družinsko življenje umiri in ko gredo mlajši otroci spat. To je očitno tudi iz slike 2, kjer število ogledov (289) posnetka e-vaj daleč presega število študentov, ki so se vaje udeležili sinhrono. Na e-vajah skupine (vaje se izvajajo v 2 skupinah) je bilo namreč le 11 študentov.

Naslednji teden me čakajo še zadnje vaje, saj je kvartal zaključuje. Po načrtu izvedbi bi študentje na vajah reševali primer izpitne naloge. Dogovorjeni smo, da študentje nalogo rešijo doma, prek ZOOMa pa bomo skupaj pregledali pravilnost reševanja. E-vaje bom posnela, študentje pa si jih bodo lahko ogledali večkrat in hitrost predvajanja vaj prilagodili svojemu znanju in sposobnostim. Posnetek si bodo študentje najbrž ogledali tudi kasneje, saj sem se odločila, da končnega preverjanja znanja uporabe pisarniških orodij ne opravim na daljavo, temveč v živo, ko bo epidemije konec.