Objave v okviru projekta

Na svoj blog sem prenesla objave, povezane z izobraževanjem, ki so bile objavljene na blogu projekta.

Vir slik pri objavah: osebni arhiv in Unsplash.

Za nami je nenavadno študijsko leto, pred nami pa… Preklic epidemije covid-19, sredi maja, nas je navdal z upanjem, da se v Sloveniji lahko usmerimo na »normalen« začetek novega študijska leta.

ZOOM predavanja, ZOOM konference, ZOOM sestanki...

Vpliv epidemije na doseganje ciljev projekta InoTeZ

Opravljanje izpitov na daljavo predstavlja svojstven izziv...

Kako smo preživeli prvi mesec dela na daljavo.

Delo na daljavo niso samo video-konference.

Ko smo s študenti sočasno v spletnem učnem okolju.

Prenos pedagoškega procesa na daljavo zaradi epidemije covid-19.

Priprava interaktivnih gradiv za obrnjeno učenje ali učenje od doma.

Nekaj priporočil za ureditev formata predmeta v Moodlu.

Ali vemo kaj in koliko delajo študentje v e-učilnici?

Predstavitev projekta InoTeZ na LTEC konferenci v Španiji

Katere naprave uporabljajo naši študentje?

Uporaba e-testov pri utrjevanju znanja in pripravi na izpit.

V študijskem letu 2016/2017 sem se srečala z nenačrtovanim velikim številom študentom...

Ali študentje na univerzi potrebujejo usposabljanje s področja IKT spretnosti?