InoTeZ zapisi

Sinhrono delo na daljavo

V prejšnjem prispevku sem razmišljala o prenosu pedagoškega procesa na daljavo. Predstavila sem tudi razliko med sinhronim in asinhronim načinom dela. Asinhroni način dela omogoča delo kadar koli, ali bolje rečeno, v vnaprej določenih časovnih okvirjih. Sinhroni način dela pa zahteva sočasno prisotnost vseh udeležencev. Z uporabo orodij za izvedbo video konferenc to pomeni, da se udeleženci združijo v skupnem spletnem prostoru. Težko rečem navideznem, saj se prek video konference, če le imamo vključene kamere, tudi vidimo. Prek obrazne mimike in uporabe rok ohranimo tudi del neverbalne komunikacije, značilne za medosebno komunikacijo v realnem prostoru.

Z zaprtjem klasičnih učilnic se je na daljavo prenesel celoten pedagoški proces. Pri predmetu Študijski in IKT praktikum (predmet je sestavljen iz dveh delov), študentje pri IKT praktikumu precej dela opravijo doma. Za izvedbo predmeta sem izbrala obrnjen način učenja. O pripravi gradiv, ki jih študentje uporabljajo doma, sem že pisala. Z zaprtjem učilnic, pa sem na splet prenesla tudi tisti del, ki se je izvajal fizično v (računalniški) učilnici. V prvem tednu sem srečanji izvedla prek Arnes VOXa, drugi teden pa sem, zaradi preobremenjenosti VOXa (na daljavo so začele delati slovenske osnovne in srednje šole) prenesla v ZOOM.

V tem tednu s študenti spoznavamo Google Obrazce (Forms). Pri klasični izvedbi bi študentom pokazala osnove, potem pa bi vsak študent delal na svojem obrazcu (anketi). Sledila bi izmenjava naslovov anket s sošolci, ki bi ankete izpolnili, študentje pa pregledali rezultate. S prehodom na splet sem delo organizirala v treh delih. Vsi so potekali prek ZOOMa.

Prvi del srečanja je potekal prek deljenja mojega zaslona in s prikazom uporabe Google Obrazcev. Nato sem študente razdelila v dve ločeni sobi (Breakout rooms v ZOOMu), kjer je vsak študent delal na svoji anketi, jaz pa sem se sprehajala iz ene skupine v drugo in reševala morebitne zaplete. Na sliki 1 prikazujem vpogled v delo ene takšne skupine (soba 1).

Slika 1: Obisk v sobi 1

Ko je bila anketa pripravljena, so študentje povezavo do ankete prek klepeta (Chat) delili s člani skupine. Vsak študent je izpolnil vse ankete študentov znotraj sobe. Posamezno sobo sem zapustila s klikom na »Leave«, skupini pa sem se priključila s klikom na »Join«.

Premikanje med sobami mi je omogočalo spremljanje dela študentov, predvsem pa pregledovanje osnutkov anket in usmerjanje študentov k izboljšanju anket. Pri anketah so študentje morali uporabiti vsaj 3 različne vrste vprašanj, anketo pa tudi poljubno oblikovati. Delo v skupinah je potekalo približno eno šolsko uro, nakar so se študentje vrnili v prvotno (skupno) spletno predavalnico (Slika 2), kjer je potekala predstavitev rezultatov anket in razgovor.

Slika 2: Obvestilo za zaključitev dela

Po današnjem srečanju lahko trdim, da:

  • študentje z delom v ZOOMu niso imeli težav, kar ne preseneča, saj ZOOM uporabniku omogoča prijazno uporabniško izkušnjo

  • so bili študentje nad delom navdušeni in si takšnega načina dela še želijo. Nekateri menijo celo, da so takšna srečanja celo boljša od srečanj v klasični učilnici. Običajno srečanja snemam, današnje pa, zaradi številnih premikom med skupinama, nisem snemala.

  • je klepet, ki nastaja v okviru ločene skupine viden le članom te skupine, medtem ko ima gostitelj (učitelj) v svojem klepetu vidno celotno komunikacijo in s tem pregled nad delom skupin.

Čeprav imajo študentje v e-učilnici pripravljena e-gradiva, ki poleg besedila vključujejo tudi video posnetke, je takšen oseben stik, pa čeprav na daljavo, še kako dobrodošel. Ob zaključku smo spregovorili še nekaj besed o trenutni situaciji, o njihovem počutju in o tem, kako doživljajo osamitev. Za takšen razgovor v klasični učilnici običajno zmanjka časa. Več o spletnih srečanjih s študenti in objavi posnetkov teh srečanj, pa naslednjič.