InoTeZ zapisi

Za nami je prvi mesec izvedb na daljavo

Univerza na Primorskem je z delom na daljavo pričela že 9. marca, teden dni pred ostalimi izobraževalnimi ustanovami. Ko sedaj gledam nazaj ugotavljam, da smo se uspeli zelo hitro prilagoditi novo nastalim razmeram. Za učitelje, ki jim IKT ni bila tuja in so jo v svojo pedagoško prakso vključevali že prej, seveda ni bilo težav, oziroma so bile težave neprimerno manjše od tistih, s katerimi so se soočali učitelji, ki tehnologije še niso uporabljali, ali so se je celo izogibali.

V pomoč vsem, ki so bili v stiski, kaj in kako, smo v projektni skupini pripravili Priporočila za delo na daljavo in jih distribuirali po ustaljenih kanalih – Informator UP (obvestila, ki jih prejmejo vsi zaposleni na UP) ter še prek članov projektne skupine, posamezno po članicah.

V projektni skupini InoTeZ smo organizirali številne delavnice ter pri tem, v 1. tednu uporabili Arnes VOX, v drugem tednu, ko se je povečalo število uporabnikov Arnes VOXa in s tem, zaradi omejenega števila licenc AdobeConnecta, izpad sistema, pa ZOOM. Ob pisanju trimesečnega poročila projekta sem pregledala evidence in preštevala število udeležencev vnaprej napovedanih delavnic. Čez 340 udeležencev smo zabeležili, da pa ne štejem vseh tistih učiteljev, ki smo jim člani projektne skupine in tudi sodelavci, pomagali individualno, ali pa smo na hitro sklicali delavnico z manjšim številom udeležencev. Stvari so se dogajale tako hitro, da vsega nismo uspeli niti zabeležiti.

Zanimanje med učitelji je bilo neverjetno. Nekateri so se udeleževali vseh delavnic po vrsti in zahtevali še vsebin. Veliko vsebin je sedaj zbranih na Odprti UP, smo pa nekatere e-delavnice posneli, posnetke naložili na Arnesov video portal, povezave pa shranili na Odprti UP.

Pred nami je 4. kvartal, še vedno pa nič ne kaže, da se bomo vrnili v klasične predavalnice. Zato mogoče ne bo odveč nekaj namigov za lažje delo v e-učilnici in delo prek Google Drive-a (posnetka e-delavnic):

Učitelji, ki predmete izvajamo v kvartalih, imamo tudi že prve izkušnje z izvedbo izpitov na daljavo. Vendar o tem kdaj drugič.