InoTeZ zapisi

Moodle Lekcija in interaktivni video

V študijskem letu 2019/2020 sem, pri predmetu Študijski in IKT praktikum, pričela z uvajanjem obrnjenega učenja (angl. flipped learning). Študentje se uporabe pisarniških paketov učijo doma, na srečanjih v živo pa rešujejo naloge in pridobljeno znanje in spretnosti utrjujejo. Glede na to, da srečanje poteka v živo, lahko skupaj z mano, razčistijo nejasnosti, ki so se pojavile med vajo doma ali v šoli.

Obrnjeno učenje zahteva gradiva za samostojni študij doma. Na trgu obstajajo priročniki, video vodiči na YouTube-u, kar pa ni ustrezalo mojih zahtevam. Želela sem nazorna gradiva, zbrana na enem mestu, ki so usmerjena, z učnim načrtom zahtevanih spretnosti, korak za korakom. Poleg tega sem želela vpogled v statistiko obiska, oziroma sem želela imeti pregled nad tem, kateri študentje so gradivo proučevali, koliko časa so za študij porabili in do kje so prišli. Po premisleku in testiranju nekaterih možnosti sem se odločila za dejavnost Moodle Lekcija, ki izpolnjuje večino mojih zahteve, predvsem pa vpogled v uporabo e-gradiva. Poročilo, ki ga omogoča Moodle Lekcija, za vsakega študenta prikazuje kdaj je uporabljal e-gradivo in koliko časa se je na gradivu zadržal. Ob koncu pa učitelj dobi tudi statistiko vseh uporab – najkrajši čas in najdaljši čas uporabe ter povprečni čas uporabe e-gradiva (Slika 1).

Slika 1: Poročilo Lekcije

Priprava takšnega e-gradiva zahteva kar nekaj dela. Najprej je potrebno pripraviti besedilo, nato pa še video posnetke, ki jih je potrebno obdelati in vgraditi na stran Lekcije. O pripravi video posnetka in njegovi obdelavi sem že pisala, tako da si sedaj poglejmo, kako takšen video posnetek pripravimo za vgradnjo v Moodle Lekcijo.

Video posnetek v formatu MP3 sem v e-učilnico (Moodle) vstavila kot h5p Interaktivni video ter ga obogatila s komentarji in zaznamki (Slika 2). Slednji uporabniku omogočajo interakcijo z video posnetkom, saj lahko preskakuje vsebine, ki jih pozna in se osredotoči le na nepoznane vsebine.

Slika 2: Vključitev interaktivnih sestavin v h5p interaktivni video

Tako urejene video posnetke sem shranila v poglavju, ki je udeležencem nevidno, posamezni video posnetek, pa mora ostati viden, da bi si ga vdelanega v Lekciji lahko ogledali. Interaktivni video posnetek vdelamo prek urejanja HTML kode (Slika 3).

Slika 3: Vdelava interaktivnega video posnetka v Lekcijo

V HTML kodo vpišemo kodo, ki vključuje povezavo do video posnetka v naši e-učilnici (rdeča barva) in nastavimo velikost video posnetka (zelena barva) (Slika 4).

Slika 4: HTML koda za vgradnjo interaktivnega h5p videa na stran Lekcije

Video vodič se bo v našem primeru prikazala v širini 1280 točk in višini 860 točk (Slika 5). V kolikor bi želeli obrobo okoli video posnetka pri »frameborder«, namesto 0 vpišemo 1.

Slika 5: Vgrajeni video vodič na strani Moodle Lekcije

Lekcija je pregledna, saj ima uporabnik možnosti vpogleda v kazalo (Meni) in lahko posamezne vsebine preskakuje (Slika 6). V gradivo bi lahko vključila še vmesna vprašanja, pogoje za napredovanje ali preskoke s strani na stran, kar pa v mojem primeru ni potrebno.

Sem pa na nekatere strani Lekcije vključila navigacijske gumbe, ki omogoča preskok nazaj in naprej (Slika 7). Prednost Lekcije je tudi v tem, da ima uporabnik vpogled v napredovanje po Lekciji.


Slika 7: Preskok med posameznimi strani Lekcij in spremljanje zaključka Lekcije

Slika 6: Struktura lekcije