Delovna kilometrina

Izobrazba in habilitacija

 • 2007: doktorat znanosti na Univerzi na Primorskem (naslov disertacije: Model kombiniranega elektronskega izobraževanja v terciarnem izobraževanju)

 • izredna profesorica na področju poslovne informatike (do 13. 7. 2025)

 • znanstvena svetnica (od 21. 9. 2022, trajni naziv)

Pedagoško delo na UP FM (od 2004–)

Študijski programi 1. stopnje

 • Študijski in IKT praktikum (VS/UN: obvezni predmet – IKT praktikum)

 • Poslovna informatika (VS/UN: obvezni predmet)

 • Informacijska arhitektura interaktivnih vsebin (VS: izbirni predmet)

Študijski programi 2. stopnje

 • Izzivi informacijske družbe (izbirni predmet)

Študijski programi 3. stopnje

 • Izbrane teme informacijske družbe (izbirni predmet)

Nepedagoško delo na UP

 • Senat UP FM – članica od sept. 2012–jan. 2023.

 • Katedra za poslovno informatiko – predstojnica od 2007–2022.

 • Svet za kakovost UP FM – članica 2015–2017; in od 2021–2022.

 • Senat UP – predstavnica UP FM od 2013 do 2019.

Projektno delo

ESS projekt

 • InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (2017–2020) – vodja projekta

Raziskovalni program

 • Management izobraževanja in zaposlovanje v družbi znanja 2009–2024 – članica projektne skupine

Operational Programme 2007–2013

 • ExplorEdu - Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih vsebin (2014–2015) – članica projektne skupine.

Tempus II

 • Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institutions (DL@WEB). (2010–2013): članica projektne skupine.

Projekt spodbujanja raziskovalnih razvojni projektov razvoja e-vsebin in e-storitev

 • E-poslovanje majhnih in srednjih podjetij (MSP) z uporabo odprto kodne programske opreme in odprtih standardov. (SaaS E-poslovanje MSP z uporabo OKPO in OS) (2008) – članica projektne skupine.

Projekti ARRS

 • CRP 2022 – Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji (2022–2023) – članica projektne skupine.

 • Uvajanje e-izobraževanja v luči kakovostne prenove terciarnega izobraževanja (L5-6656-7979-04) – članica projektne skupine.

 • CRP V5–0945 – Razvoj koncepta regionalnih centrov vseživljenjskega učenja

 • CRP V2-0500 – Možnosti in ekonomski učinki on-line študija na daljavo

 • CRP V5-0653-1538-02 – Poučevanje in učenje na daljavo (celovita uvedba e-izobraževanja na nacionalni ravni)

 • CRP M2-0041 – Sistemi e-izobraževanja in usposabljanja slovenske vojske ter raziskave in možnosti uvedbe daljinskega izobraževanja. FM partner pri projektu.

 • CRP M2-0181 – Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske

Phare 2003 – SBI

  • Usposobljenost reševalcev, ključ do življenja o možnostih uvedbe e-usposabljanja v sistem zdravstvenih delavcev Obalno-kraške regije

Projekti Socrates Erasmus

  • Information Systems and Multimedia in Education (ISME)