InoTeZ zapisi

Digitalni domorodci na univerzi

Dopustniški čas je čas, ko učitelji naredimo pregled opravljenega dela. V študijskem letu 2017/2018 sem izvajala predmet Poslovna informatika, obvezni predmet univerzitetnega študijskega programa Management, UP Fakultete za management. Študentje se s predmetom srečajo takoj na začetku 1. letnika. Kljub številnim prizadevanjem na področju IKT v šolstvu, na fakultete prihajajo pomanjkljivo IKT pismeni študentje, pa čeprav jih je Prensky (2001) poimenoval za »digitalne domorodce«.

Sodobnim generacijam naj bi bila tehnologija položena v zibko in bi jo, za razliko od starejših, digitalnih priseljencev, ki smo se uporabe tehnologije naučili po zaključku šolanja, znali uporabljati že v osnovni šoli. Prek večletnega dela s študenti ugotavljam da so novinci pomanjkljivo IKT pismeni, oziroma je njihova pismenost vse prepogosto omejena le na socialna omrežja in prvi zadetek v Googlu. Zato sem v predmet, že pred leti, ponovno vključila osvežitev in obnovitev, oziroma pridobitev spretnosti uporabe osnovnih pisarniških programov, kot tudi spretnosti iskanja podatkov in študijskih virov po spletu. Gre za spretnosti, ki so nujne za študenta in bodočega diplomanta poslovne šole. Za uspešen razvoj teh veščin, poleg dela v računalniški učilnici pri vajah, zahtevam tudi tedenske naloge, ki jih morajo študentje rešiti samostojno doma. Tedenske naloge so sestavljene tako, da se njihova zahtevnost iz tedna v teden povečuje, vsebine pa so povezane s končnim preverjanjem znanja. Znanje preverim s t. i. IKT testom, ki ga študentje opravijo pod nadzorom v računalniški učilnici.

Vključitev nalog s področja IKT v predmet se je pokazala za dobro odločitev, ki je bila tudi pri študentih dobro sprejeta. V anketi o izvedbi predmeta, ki jo izvedem ob zaključku izvedbe predmeta, je bila primernost individualnih nalog s področja IKT, na 4-stopenjski lestvici primernosti (1–Sploh ni primerno, 4–Zelo primerno), ocenjeno zelo visoko (M=3,8); najvišje od vseh drugih aktivnosti, ki so jih študentje opravljali pri predmetu.

Študentje na splošno raje delajo individualne (M=3,8), manj pa skupinske naloge (M=2,9).

Vključenost nalog s področja IKT pismenosti je prispevala k boljši IKT pismenosti študentov (M=3,6), dvigu zavedanja možnosti uporabe IKT v vsakdanjem življenju (M=3,7) in tudi k zavedanju o nevarnosti, pred katere so postavljeni ob vsakodnevni uporabi računalnika in interneta (M=3,4).

Študentje na splošno raje delajo individualne (M=3,8), manj pa skupinske naloge (M=2,9).

Vključenost nalog s področja IKT pismenosti je prispevala k boljši IKT pismenosti študentov (M=3,6), dvigu zavedanja možnosti uporabe IKT v vsakdanjem življenju (M=3,7) in tudi k zavedanju o nevarnosti, pred katere so postavljeni ob vsakodnevni uporabi računalnika in interneta (M=3,4).