InoTeZ zapisi

Ure dela študenta v e-učilnici

Uporaba in intenzivnost uporabe e-učilnic je različna. Nekateri učitelji e-čilnico uporabljajo le za posredovanje gradiv študentov ali za oddajo nalog študentov, drugi pa e-učilnico uporabljamo veliko bolj intenzivno. Ob tem se nam večkrat pojavlja vprašanje, kako spremljati aktivnost dela študentov v e-učilnici?

Standardna orodja Moodla omogočajo različna poročila (dnevniki, orisno/popolno poročilo itn), vezana na posameznega študenta. Pri večjem številu študentov je takšno pregledovanje statistik zamudno. Pregled »sodelujočih« v predmetu poda informacijo o tem kdaj se je posamezni študent zadnjič vključil v predmet, kar sicer pomaga pri motiviranju študentov. Neaktivnim študentom, prek internega sporočilnega sistema, učitelj hitro pošlje dodatna povabila in informacije za začetek in nadaljevanje študija.

Pri intenzivni rabe e-učilnice nas pogosto zanima, koliko časa je študent preživel v e-učilnici, oziroma kolika časa je namenil opravljanju študijskih obveznosti prek e-učilnice. V učnih načrtih načrtujemo ure dela študenta (UDŠ), ki vključujejo prisotnost na organiziranih oblikah dela in tudi samostojno delo študentov. S prenosom dela aktivnosti v e-učilnico pa nas seveda zanima, koliko časa se je študent v e-učilnici tudi zadržal. Odgovor sem poskušala poiskati preko dveh vtičnikov, ki sem jih namestila v Moodle:

Vtičnik aktivnosti »Attendance Registers« sem poimenovala v Evidenca prisotnosti in ga pred študenti skrila, tako da je evidenca vidna le učitelju. Iz evidence je vidno število ur, ki so jih preživeli online ter datum in ura zadnjega obiska. Pregled lahko natisnemo, ali shranimo v obliki PDF dokumenta.

Pri bloku »Course dedication« zberemo obdobje za katerega želimo poročilo ter čas, ki mora poteči med eno in drugo prijavo (sejo). Vnaprej je ta čas nastavljen na 60 min. Blok je pretežno namenjen učitelju, v nastavitvah pa lahko tudi določimo, da študent vidi čas, ki ga je sam preživel v e-učilnici. Zanimivost tega bloka je ta, da spremlja tudi čas, ki ga v e-učilnici preživi učitelj. Aktivnost »Attendance Registers« tega ne omogoča.

Zbrane podatke prek »Course dedication« je možnost prenesti v Excel, kar je nedvomno prednost bloka pred aktivnostjo. Pa ne samo to. Čas, ki ga je zabeležil sistem se spremeni v minute, kar olajša nadaljnjo obdelavo podatkov.

S klikom na ime uporabnika dobimo podroben vpogled o času v e-učilnici po dnevih.