InoTeZ zapisi

Poznamo naše študente?


Vedno več ljudi srečujemo s telefoni v roki. Ne samo na ulici. Telefone uporabljajo tudi študentje pred fakulteto, po hodnikih in tudi v razredu. Postaja telefon res osnovna naprava, ki študentom omogoča dostop do spleta? Je telefon tudi naprava, ki jo študentje uporabljajo pri šolskem delu – prijavo/odjavo na izpit, opravljanje študijskih obveznosti v e-učilnici? Ali študentje uporabljajo še kakšne druge naprave? Kako je s tablicami, ki jih na nekaterih fakultetah študentom podelijo ob vstopu na fakulteto?

Da bi dobila odgovor na ta in še nekatera druga vprašanja študente, ob začetku izvedbe predmeta Poslovna informatika, povabim k izpolnitvi spletne ankete. Uporaba naprav in sposobnost uporabe teh naprav je namreč povezana z vsebinami predmeta, hkrati pa vpliva tudi na način izvajanja predmeta. Žal se na fakulteti srečujemo s pomanjkanjem računalniške opreme v računalniški učilnici. Petnajst računalnikov za 30 in več študentov, kolikor jih je v eni skupini, nikakor ne ustreza sodobno zastavljenemu načinu izvajanja predmeta. Tako že leta študente naprošam, da k vajam prihajajo s svojimi prenosniki, obstoječi namizni računalniki pa so namenjeni študentom, ki prenosnih računalnikov nimajo.

Na UP Fakulteti za management (UP FM) je Poslovna informatika obvezni predmet 1. letnika na visokošolskem strokovnem (VS) in univerzitetnem (UN) študijskem programu. Na univerzitetnem študiju se je predmet izvajal v 1. kvartalu (od 1. 10. do 16. 11. 2018), v visokošolskem strokovnem programu pa v 2. kvartalu (od 26. 11. 2018 do 18. 1. 2019). V 1. kvartalu je pri predmetu sodelovalo (opravilo vsaj eno aktivnost) 33 študentov, v 2. kvartalu pa 77 študentov. Na anketo ob začetku izvedbe predmeta je odgovorilo 93,9 % študentov UN programa in 83,1 % študentov VS programa. Skupaj sem tako zbrala 95 polno izpolnjenih vprašalnikov.

V sklopu vprašanj o uporabi računalnika in interneta so študentje presojali pogostost rabe posameznih naprav (namizni računalnik, prenosni računalnik, tablico in pametni telefon) za dostop do interneta in za opravljanje šolskih (študijskih) obveznosti. Pogostost so presodili na 5-stopenjski lestvici (1=nikoli, 2=redko, 3=občasno, 4=pogosto, 5=redno).

Kot je razvidno iz spodnje slike, študentje za dostop do interneta redno uporabljajo pametni telefon (UN: redno 90 % študentov, VS: redno 88 %). Druga najpogosteje uporabljena naprava je prenosni računalnik, medtem ko 61 % študentov UN programa in 53 % VS programa tablice za dostop do interneta ne uporablja nikoli. Namizni računalnik za dostop do interneta redno uporablja le 10 % UN študentov in 14 % VS študentov.

Katere naprave in kako pogosto pa študentje uporabljajo za opravljanje študijskih obveznosti?

Tudi za šolsko delo tablice niso v uporabi, saj jih nikoli ne uporablja 74 % študentov UN programa in 66 % študentov VS programa. Prenosni računalnik za šolsko delo redno ali pogosto uporablja 87 % študentov UN programa in 86 % študentov VS programa. Zanimivo je, da pametni telefon redno ali pogosto uporablja 78 % študentov UN programa in 64 % študentov VS programa. Uporaba prenosnih naprav za šolsko delo učiteljem narekuje pazljivost pri uporabi formatov datotek v e-učilnici. Izogibajmo se torej Wordovih (doc/docx) ali PowerPoint (ppt/pptx) datotek. Gradiva in navodila študentom, prek e-učilnice, raje posredujmo v PDF formatu.