InoTeZ zapisi

Medvrstniško ocenjevanje

V študijskem letu 2016/2017 sem se srečala z nenačrtovanim velikim številom študentom. Da bi ohranila k študentu usmerjen način poučevanja, sem morala poiskati drugačen način ocenjevanja, saj 120.-im nikakor ne bi mogla podati dovolj hitre povratne informacije na tedenske naloge. S pomočjo Moodle aktivnosti Delavnica (angl. Workshop) sem preizkusila medvrstniško ocenjevanje. O izkušnjah z novim načinom ocenjevanja sem poročala na konferencah, med drugim tudi na mednarodni konferenci LTEC 2018 na Slovaškem. Kratek zapis s konference sem objavila na spletni strani UP FM.

Pozitivni učinki s tovrstnim ocenjevanjem so me vzpodbudili, da način ocenjevanja preizkusim v nekoliko drugačni skupini študentov. Prvi poskus sem izvedla med študenti 2. in 3. letnika, pri izbirnem predmetu, ki si ga je izbralo 120 študentov. Študentje so prihajali iz vseh treh študijskih središč – Kopra, Celja in Škofje Loke, zato se med seboj niso poznali. Predmet se je izvajal na daljavo (online), kar pomeni, da se študentje tudi med izvedbo predmeta niso imeli priložnosti srečati v živo. Sem se pa, na začetku vsakega tedna, s študenti srečala prek video konference.

V letošnjem študijskem letu sem medvrstniško ocenjevanje (angl. peer grading) preizkusila v 2. tednu obveznega predmeta, v 1. letniku. Študentje so komaj dobro prestopili univerzitetni prag in se počasi spoznavali med seboj. Nalogo sem uvedla s skrbno sestavljenimi navodili za pripravo naloge ter s podajo kriterijev, ki jih bodo študentje uporabili pri ocenjevanju nalog. Vsak študent, ki je nalogo oddal, je v ocenjevanje prejel 2 nalogi sošolcev. Nalogo je oddalo 20 študentov. Vseh 20 nalog sem ocenila tudi sama ter svojo oceno primerjala s povprečno oceno, ki jo je naloga prejela od študentov. Kot je razvidno iz spodnje slike, so ocene naloge zelo homogone.

Le pri eni nalogi sem morala oceno medvrstniškega ocenjevanja popraviti, saj je bila naloga nepravilno ocenjena. Naloga je bila pripravljena korektno in skladno z navodili, eden od ocenjevalcev pa tega ni prepoznal. Ocenjevanje je potekalo anonimno. Delavnico sem nastavila tako, da študentje, ki so sicer delovali v skupini štirih študentov, niso prejeli naloge svojih kolegov iz skupine. S tem sem še dodatno poskrbela za neprepoznavnost avtorjev naloge.