InoTeZ zapisi

InoTeZ projekt v Španiji

Med 15. in 18. julijem 2019 je, v španski Zamori, potekala 8. mednarodna konferenca LTEC 2019. Konferenca LTEC – Learning Technology for Education Challenges združuje strokovnjake s področja e-izobraževanja s celega sveta. Na letošnji konferenci predstavljeni prispevki so bili razvrščeni v različne kategorije:

  • Učne tehnologije

  • Učna okolja in orodja

  • E-izobraževanje in množični odprti spletni tečaji (MOOCs)

  • Učne prakse

  • Socialna omrežja, orodja učenja

  • Strojno učenje in programi za podporo evalvacij.

V kategoriji »Učne prakse« sem predstavila projekt InoTeZ ter potek in rezultate intervjujev s prodekani članic UP za področje izobraževanja (študijske dejavnosti) ter predstavniki članic UP za področje kakovosti. Iz poslovnega sveta je znano, da je uvajanje informacijske tehnologije v poslovne procese uspešno le, če imajo tovrstni projekti popolno podporo vodstva. Podobno je tudi v izobraževalnih zavodih. Brez podpore vodstva do takšnih projekti neuspešni.

Rezultati intervjujev so pokazali, da je podpora vodstev posameznih članic odvisna od osebne izkušnje posameznika. Prodekani članic UP in predstavniki članic za kakovost, ki so naklonjeni uporabi sodobnih tehnologij, jo tudi sami uporabljajo in menijo, da bi to morali početi tudi drugi. V praksi se seveda izkaže, da temu vedno ni tako. Uporaba IKT po članicah je še vedno odvisna od navdušenja in prizadevanja posameznikov. Na UP se je pokazalo, da obstoječa infrastruktura predstavlja resno oviro za nadaljnje vključevanje IKT v pedagoško prakso. Iz intervjujev tudi izhaja, da so učitelji vse prepogosto obremenjeni z drugimi aktivnostmi in jim zmanjka časa za posodabljanje pedagoške prakse, vključno s sodobnimi metodami poučevanja in hitro razvijajočo se učno tehnologijo. Vključevanje IKT v pedagoško prakso zahteva drugačno delo učitelja, ki ga obstoječi sistem za vrednotenja dela učiteljev ne vključuje, kar je prav tako izpostavljena ovira za nadaljnje vključevanje IKT v visokošolski prostor.

Več v prispevku, ki je izšel pri mednarodni založbi Springer.

Na konferenci sem predstavila še prispevek, ki sem ga, v okviru večmesečnega raziskovalnega sodelovanja z Ekonomsko fakulteto Univerze Maria Curie-Skłodowska iz Lublina (Poljska), pripravila s kolegom Łukaszem Wiechetekom. S kolegom raziskujeva še uporabo družbenih omrežij med učitelji poslovnih šol obeh držav, vendar o tem kdaj kasneje.