Viktorija Florjančič

Zaposlena na UP Fakulteti za management, kjer poučujem predmete s področja Poslovne informatike.


Raziskovalno me zanima uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju in tudi širše, predvsem njen vpliv na naše življenje, zasebno in poklicno.


V mladosti sem se ukvarjala z atletiko, zaradi česar je šport še vedno del mojega vsakdana. Tečem sicer ne več, raje hitro hodim. Telesno kondicijo vzdržujem s funkcionalno vadbo v bližnji telovadnici, z možem pa tudi kolesariva. Poleg krajših izletov po okolici, greva s kolesom rada na dopust, kar je skladno z najino trajnostno in minimalistično naravnanostjo. Nekaj popotniških utrinkov najde svoje mestu tudi na blogu.

V prostem času rada berem, ali pa ustvarjam; različna ročna dela me spremljajo od mladih nog, zadnja leta pa me veseli recikliranje in ponovna raba odsluženih stvari.

Bibliografija

Moodle 4.1

V priročniku je zbrana 20-letna praksa uporabe Moodla v visokem šolstvu. V preteklosti sem pripravila različna navodila za uporabo Moodla, zaznala pa sem potrebo po priročniku, ki bi učitelja vodil od načrta izvedbe predmeta do priprave e-učilnice, kot poimenujem postavitev predmeta v Moodlu. Zato se priročnik razlikuje od klasičnih priročnikov za uporabo Moodla.


Priročnik obsega 252 strani, uporaba Moodla pa je ponazorjena s 385 slikami. V priročniku sem zbrala tudi nekaj administrativnih nasvetov iz prakse. 
Vpogled v priročnik in naročila.


Novo iz Založbe Univerze na Primorskem

Monografija Koronaizziv visokega šolstva obravnava odziv univerz na spletno poučevanje, ki je posledica epidemije virusa SARS-COV-2, skozi primere in dobre prakse študija na daljavo v Sloveniji. V tem okviru avtorica prikaže odzive izbranih slovenskih visokošolskih zavodov na pandemske omejitve, s katerimi se je v preteklih dveh letih soočalo slovensko visoko šolstvo, ter rezultate nekaterih projektov uvajanja študija na daljavo, ki so poleg prepoznanih dobrih praks, pomembno prispevali tudi k diseminaciji in promociji načel uspešnega študija na daljavo tako med učitelji kot tudi študenti v Sloveniji. Pri tem avtorica predstavi tudi odnos ključnih deležnikov v slovenskem visokošolskem izobraževanju do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, pa tudi obseg uporabe interneta ter različnih spletnih orodij med študentsko populacijo.